Wat is Positieve Gezondheid?

Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte of belemmeringen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Zowel bij individuele leefstijlcoaching als bij kinder(gezins)leefstijlcoaching werk ik vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Ik geloof erin dat alle dimensies van invloed zijn op elkaar.

Het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan wordt vergroot door deze bredere benadering. En het stimuleert om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Door te werken met het spinnenweb creëer je bewustwording om vervolgens te komen tot verandering op de dimensie die voor jou prioriteit heeft.